Belangrijkste verschillen tussen operational en financial lease

Er bestaan diverse financieringsvormen waarvan bedrijven gebruik kunnen maken. Onder andere zijn dat een lening, doorlopend krediet, hypotheek en leasing. Over die laatste vorm gaat dit artikel.

Wat is leasing?

Bij leasing praten we over de aanschaf van bedrijfsmiddelen. Die komen op de balans van een bedrijf te staan en er vindt afschrijving op plaats. De identificatie ervan is doorgaans op basis van een omschrijving en een serienummer. Voorbeelden zijn vervoersmiddelen, machines en computerapparatuur. De verkrijger van een lease koopt niet zelf het bedrijfsmiddel, maar dat doet een leasemaatschappij. De verkrijger, die we in het vervolg met het Engelse woord lessee zullen aanduiden, krijgt vervolgens het bedrijfsmiddel in gebruik en betaalt gedurende de afgesproken leaseperiode een maandelijks bedrag. De lessee hoeft dus geen investering te doen en kan het geld daarvoor een andere bestemming geven. Bij leasing kan onderscheid worden gemaakt tussen operational en financial lease. Een essentieel verschil tussen die leasevormen is wie de economisch eigenaar is van het bedrijfsmiddel en waar die daarom op de balans staat. Op die twee vormen gaan we in de volgende paragrafen in.

Financial lease

Een financial lease lijkt veel op een lening, maar betreft een specifiek bedrijfsmiddel. In beginsel betaalt de leasemaatschappij het bedrijfsmiddel volledig. Die maatschappij is in juridisch opzicht de eigenaar van het middel, maar de lessee wordt dat in economisch opzicht. Die betaalt in maandelijkse bedragen de lening terug, maar heeft daarnaast het risico van de kosten van het gebruik. Dan praten over zaken als onderhoud, reparaties en verzekering. Het bedrijfsmiddel komt bij de lessee op de balans en die geniet daardoor fiscale voordelen, zoals fiscaal afschrijven, en de investerings- en renteaftrek. Dat is een belangrijk verschil met de leasevorm die in de volgende paragraaf aan de orde komt.

Operational lease

Bij operational lease is de leasemaatschappij volledig eigenaar van het bedrijfsmiddel dat wordt geleased. Het bedrijfsmiddel komt dan ook bij de leasemaatschappij op de balans. Je zou deze leasevorm kunnen vergelijken met huur, waarbij de verhuurder de verantwoordelijk heeft voor het verhuurde object. Gebruikelijk is dat de leasemaatschappij zaken als onderhoud, reparaties en verzekering voor zijn rekening neemt. Uiteraard is daarom het maandelijkse leasebedrag hoger dan bij financial lease. Na afloop van die periode gaat het geleasede bedrijfsmiddel terug naar de leasemaatschappij of de lessee kan het tegen de betaling van een bepaald bedrag overnemen. Het voordeel van deze vorm van leasing is dat de lessee over een nieuw bedrijfsmiddel kan beschikken, waarvan de maandelijkse kosten vooraf vastliggen. Bij de lease van een auto zitten kosten als brandstof, autowasserij, parkeren en boetes echter niet in het maandelijks leasebedrag.